Kontakt

SPW

Szkoła Pamięci SPW
ul. Borowikowa 20, 85-367 Bydgoszcz
tel. (52) 345 33 03
tel. kom. 501 528 288
fax (52) 320 74 65

spw@spw.pl
info@spw.pl
wakacje@spw.pl
praca@spw.pl

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.