Program szkoły

Program Szkoły Pamięci SPW obejmuje trzy podstawowe metody mnemotechniczne oraz elementy szybkiego czytania. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat programu prosimy o kontakt.

IMetoda ciągów skojarzeniowychIlość godzin
1Szczegółowe zasady stosowane w metodzie ciągów skojarzeniowych cz. 13
2Szczegółowe zasady stosowane w metodzie ciągów skojarzeniowych cz. 23
3Szczegółowe zasady stosowane w metodzie ciągów skojarzeniowych cz. 33
4Szczegółowe zasady stosowane w metodzie ciągów skojarzeniowych cz. 43
5Symbolika i zapamiętywanie cyfr w metodzie ciągów skojarzeniowych3
6Symbolika i zapamiętywanie kolorów z przedrostkiem „jasno” i "ciemno" w metodzie ciągów skojarzeniowych3
7Symbolika i zapamiętywanie kolorów bez przedrostków w metodzie ciągów skojarzeniowych oraz zapamiętywanie liter i głosek3
8Połączenia konieczne w metodzie ciągów skojarzeniowych3
9Uatrakcyjnienia w metodzie łańcuszkowej – łańcuszki specjalne. Występowanie rzeczowników „fałszywych” oznaczających kolory cyfry i litery3
10Łańcuszki zawierające elementy abstrakcyjne3
11Łańcuszki zawierające trudność ortograficzną3
12Łańcuszki z rozgałęzieniem3
13Miks łańcuszków (łańcuszki zawierające wcześniej poznane elementy)3
IIMetoda lokalizacjiIlość godzin
14Ogólne informacje na temat metody lokalizacji. Rodzaje i charakterystyka lokalizacji3
15Ćwiczenia związane z wprowadzaniem i nauką numeracji3
16Zapamiętywanie i odpytywanie porządkowe (po kolei) i chaotyczne (wyrywkowe)3
17Zapamiętywanie elementów abstrakcyjnych3
18Zapamiętywanie większej ilości elementów metodą lokalizacji na przykładzie elementów alternatywnych3
19Zapamiętywanie poprzez umieszczanie w lokalizacji lub poza nią kilku elementów, połączenia metody miejsc z metodą łańcuszkową3
20Zapominanie, czyli wymazywane zapamiętanych elementów, czyszczenie3
IIIMetoda symboliIlość godzin
21O symbolach i symbolice3
22Różnice pomiędzy lokalizacjami a symbolami3
23Wyobrażanie sytuacji zastosowanie pustych symboli3
24Zapamiętywanie prostych rzeczowników przy pomocy metody symboli3
25Zapamiętywanie nazw własnych3
26Zapamiętywanie liczb i łączenie metod3
27Praktyczne zapamiętywanie liczb3
28Zapamiętywanie zdań3
29Przykłady zastosowań szkolnych metody symboli3
30Zapamiętywanie fragmentów tekstu, akapitów, rozdziałów3
31Prezentacja symboli w postaci kwadratu3
IVSzybkie czytanieIlość godzin
32Szybkie czytanie - wprowadzenie, podstawowe pojęcia3
33Rodzaje ćwiczeń wpływających na tempo i efektywność czytania3
34Techniki pomiaru i ocena efektywności czytania3
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.