Współpraca

Praca w charakterze Autoryzowanego Trenera Szkoły Pamięci SPW dostarcza wiele satysfakcji. Trener realizując kurs pomaga uczestnikom zajęć osiągnąć zupełnie nowy pułap możliwości intelektualnych. Obserwuje rozwój swoich podopiecznych i dostosowuje trening do ich tempa pracy, zdolności, a nawet temperamentu.

Autoryzowani Trenerzy SPW prowadzą kursy w ramach: samodzielnej działalności gospodarczej na zasadzie przedstawicielstwa. SPW wyposaża wszystkich trenerów w materiały, szkoli, kontroluje i zapewnia markę. Po przeszkoleniu i rozpoczęciu działalności Trenerzy otrzymują certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów treningu pamięci.

Praca Autoryzowanego Trenera to samodzielność, niezależność, możliwość uzyskania atrakcyjnych zarobków, wsparte doświadczeniem i renomą całej sieci na terenie kraju. Dla naszych Trenerów organizujemy różne formy doskonalenia kwalifikacji zawodowych, m. in. warsztaty i zapewniamy im możliwość wymiany doświadczeń.

Podejmując z nami współpracę trener otrzymuje: - uprawnienia Autoryzowanego Trenera SPW,
- stałe wsparcie metodyczne i merytoryczne,
- pakiet bezpłatnych narzędzi dydaktycznych (skrypty, slajdy, prezentacje, programy komputerowe itp.),
- pakiet bezpłatnych szkoleń - w tym szkolenia stacjonarne, wyjazdowe, e-learningowe oraz blended learningowe,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- pełną wyzwań i satysfakcji bardzo ciekawą pracę.

Osoby, które zostały wstępnie zakwalifikowane, kierowane są na metodyczne szkolenie. Szkolenia odbywają w centrali w Bydgoszczy w siedzibie Centrum Lingwistyczno - Mnemotechnicznego SPW przy ul. Grunwaldzkiej 2 (Rondo Grunwaldzkie).

Szczegółowe informacje na temat współpracy zamieszczone są na stronie http://praca.spw.pl.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.